موضوع‌شناسی اقتصاد مردمی (مردم‌بنیان) با روش گروه کانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی گروه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 مدرس دانشگاه و عضو هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد، حوزه علمیه خراسان، خراسان، ایران.

چکیده

 یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردم‌بنیان است. پس از یک مطالعه‌ دقیق روی آثار منتشرشده تا سال 1399 با موضوع اقتصاد مردم‌بنیان، پژوهش‌گران به این نتیجه دست یافتند که ادبیات نظری منسجم و قابل اتکایی در مراکز علمی مرتبط تولید نشده و حتی در تعریف اقتصاد مردم‌بنیان نیز اتفاق‌نظر وجود ندارد. بر این اساس این پژوهش به‌دنبال آن بود که به‌صورت روش گروه کانونی با حضور متخصصین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی به موضوع‌شناسی اقتصاد مردمی پرداخته و با این اقدام، بستر لازم را برای کسانی که می‌خواهند مطالعات خود را در این حوزه تعریف کنند، فراهم نماید. این موضوعات در چهار محور طبقه‌بندی شده و مقرر شد در چهار محور مطالعات نظری و بنیادین، مطالعات حکمرانی، سیاست‌گذاری و اجرا، الگوها و سازوکارهای مردمی‌سازی و مطالعات میان‌رشته‌ای تقسیم شود. آنچه اهمیت دارد این است که سیاست‌گذاران اقتصادی در قوای سه‌گانه باید براساس بنیان‌های نظری و برقراری الزامات مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی و بهره‌گیری از تجارب مختلف و براساس طراحی الگوها و سازوکارهای پیشنهادی، بستر انتقال از اقتصاد دولتی و رانتی را به اقتصاد مردمی فراهم کنند تا جایی که اقتصاد ایران به اقتصاد مردم‌بنیان شهرت یابد.

کلیدواژه‌ها