سال آغاز انتشار: 1403
اعتبار نشریه: 
علمی - تخصصی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
وضعیت انتشار:
 چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه  تخصصی: علوم اقتصادی
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه:  arej@ihu.ac.ir

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان


فصلنامه پژوهش‌های کاربردی اقتصاد مقاومتی از بهار 1403 در مرکز علم و فناوری اقتصاد مقاومتی، دانشکده اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه‌های جامع و افسری امام حسین (ع)، تهران، علامه طباطبایی (ره)، تربیت مدرس، اصفهان و پیام نور راه‌اندازی و منتشر گردید.

اساتید و پژوهشگران می‌توانند ضمن ثبت نام در سایت، مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند. همچنین مراجعه حضوری یا تماس با دفتر مجله توصیه نمی‌شود؛ بنابراین کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران از طریق وب سایت و سامانه انجام می‌گردد. ضمناً مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. لازم به ذکر است که بابت ارزیابی و انتشار مقالات هزینه‌ای از نویسندگان محترم دریافت نمی‌شود.

نکات مهم:

رایانامه: arej@ihu.ac.ir

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 11-27 

اقتصاد مردمی، الگوی اقتصاد قرآنی

صفحه 64-92

امیرحسین صفاریان؛ محمدهادی انصاری‌پور


ابر واژگان

نشریات مرتبط