اهداف و چشم انداز

- اهداف فصلنامه:

 • اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه اقتصادی مقاومتی؛
 • ایجاد پایگاه فکری جهت تبادل یافته‌های محققین به خصوص درحوزه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی؛
 • طرح موضوعات کاربردی اقتصادی به دولت و نیروهای مسلح به صورت تحلیلی و علمی؛
 • ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه ­های مرتبط با الگوی اقتصادی مقاومتی؛
 • شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری، و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه ­های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در سطح سازمان/ ملی و بین‌المللی و در زمینه‌هایی نظیر:
  • اقتصاد امنیت ملی
  • سیاست­گذاری اقتصادی
  • اقتصاد تحریم
  • عدالت و تأمین اجتماعی
  • اقتصاد بخش عمومی
  • مفاسد اقتصادی
  • اقتصاد پول و بانکداری
  • اقتصاد زیرزمینی
  • اقتصاد غیررسمی
  • اقتصاد بین الملل
  • اقتصاد توسعه
  • اقتصاد منابع طبیعی
  • حکمرانی اقتصادی
  • مقاوم­سازی اقتصادی
 • تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه مستقل اقتصاد مقاومتی برای حضور مؤثر در عرصه‌ها و مجامع علمی ملی و بین‌المللی؛
 • ایجاد جامعیت، مرکزیت و شبکه­ سازی در حوزه مباحث نظری و عملی اقتصاد مقاومتی؛
 • رصد و تحلیل پدیده ­ها وپیشران­ های نوظهور اقتصادی متناسب با الگوی اقتصاد مقاومتی؛
 • طراحی الگوهای اقتصاد مقاومتی هماهنگ با الگوی اسلامی-ایرانی، چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی؛
 • کمک به ارتقاء دانش اقتصاد مقاومتی در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی.

- سیاست‌های محتوایی فصلنامه:

1- مقاله‌ باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌‌های کاربردی اقتصاد مقاومتی باشد.

2- مقاله، در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاله‌های همایش‌ها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده یا به‌طور هم‌زمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد.

3- مقالاتی که از حیث روش‌شناسی از روش‌های آمیخته یا کیفی مناسب استفاده نمایند، در اولویت بررسی و پذیرش قرار دارند.

- اولویت‌های موضوعی مورد نظر فصلنامه:

 • پژوهش‌های بین رشته ای با محوریت اقتصاد مقاومتی با موضوع شعار سال 1400 (جهش تولید)؛
 • موضوعات مرتبط با ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان؛
 • موضوعات مرتبط با ابعاد اقتصادی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی؛
 • موضوعات مرز دانشی و دانش‌های نوظهور و آینده‌نگرانه در حوزه اقتصاد مقاومتی؛
 • نظریه‌پردازی و نقد روش‌مند نظریات موجود در حوزه اقتصاد مقاومتی؛
 • مفهوم‌سازی و تبیین مفاهیم نوظهور در عرصه اقتصاد مقاومتی؛
 • پژوهش‌های کاربردی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی؛
 • کاربرد مباحث اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های نظامی و غیرنظامی (داخلی و خارجی)؛
 • مستندسازی و احصاء دانش کاربردی اقتصادی از تجربیات مدیران و فرماندهان کشوری و لشگری؛
 • نظام مباحث و موضوعات دانش اقتصاد مقاومتی؛